Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je hoe StudioNyske omgaat met jouw persoonsgegevens. De verstrekte gegevens worden uiterst zorgvuldig behandeld conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die 25 mei 2018 van kracht is geworden.  

 

Onze gegevens

StudioNyske
Pater Eijmardweg 20
6525 RM Nijmegen

KvK-nummer: 09202599
Btw-identificatienummer: NL001102347B13

Via het contactformulier kunnen 24 uur per dag berichten worden gestuurd. Deze worden zo snel mogelijk beantwoord.

 

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?

Voor- en achternaam
Emailadres
IP adres   

 

Met welk doel worden deze persoonsgegevens verzameld?

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een correcte afhandeling van je bestelling.  

 

Met wie worden deze persoonsgegevens gedeeld?

We zullen jouw gegevens nooit doorgeven aan derden voor commerciële doeleinden.  

 

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

Via het contactformulier kunnen 24 uur per dag berichten worden gestuurd. Deze worden zo snel mogelijk beantwoord.  

 

Bewaartermijn van deze persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.  

 

Veiligheid
StudioNyske maakt gebruik van Secure Socket Layer (SSL) technologie voor het versleuteld versturen van je gegevens tussen jouw computer en onze website.